Εξ αποστάσεως ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση για θέματα αντιμετώπισης του COVID-19, με την ευκαιρία της συνέχισης της φοίτησης των μαθητών/τριών στα σχολεία

Translation to English Πραγματοποιήθηκε σήμερα, εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη – παρουσίαση προς τους διευθυντές/διευθύντριες Λυκείων και Τ...

Continue reading